World Hotel Booker

 

Find Your Best Spaces

Sekretesspolicy

Endast den engelska versionen av sekretesspolicyn är lagligt bindande. Översättningar tillhandahålls endast för användarens bekvämlighet. I den händelse en skiljaktighet mellan en översättning och det engelska originalet skulle uppstå, gäller den engelska originaltexten.


Vårt sekretessåtagande

Din sekretess är viktig och vi åtar oss att skydda de personuppgifter vi inhämtar från dig.

Denna policy förklarar hur vi använder och skyddar de personuppgifter som vi hämtar in och delar. Målet är transparens och hjälp till dig så att du har fullt förtroende för sekretessen när du navigerar.


Vilken typ av information samlar vi in

Personuppgifter du ger oss

Vi hämtar in och använder information som du förser oss med. När du klickar för att boka, ombeds du att (minst) uppge namn och mejladress. Beroende på din bokning kan vi även be om hemadress, telefonnummer, betalningsinformation, födelsedatum, namn på gäster som reser med dig och eventuella preferenser (såsom matpreferenser och eventuella rörelsebegränsningar).

Det finns även andra tillfällen då du kommer att behöva förse oss med information. Till exempel:

 • Kommunikation med vårt kundtjänstteam.
 • Öppna ett medlemskonto, som ger dig tillgång till exklusiva medlemspriser, sparar dina personliga inställningar, sökningar, önskelistor och hanterar dina mejlprenumerationer.
 • Att delta i värvningsprogram eller andra marknadsföringskampanjer kommer förmodligen att kräva att du förser oss med dina personuppgifter.

Information om andra

Om du bokar åt någon annan via denna sajt kan du skicka in den personens personuppgifter. Det är dock ditt ansvar att se till att person eller personerna du har angett personuppgifter om är medvetna om detta och har förstått och accepterar hur vi använder deras information (såsom beskrivs i denna sekretesspolicy).

Automatisk inhämtning av annan information

Vi samlar automatiskt in information från din dator eller Enhet när du besöker våra webbplatser eller appar. Det sker även om du inte bokar Detta inkluderar din IP-adress, datum och tid när du gick in på våra tjänster, hårdvaran, mjukvaran eller webbläsaren du använder och information om din dators operativsystem och plats-/språkinställningar. Vi samlar även in information om klickningar och vilka sidor du har visats. När du gör en bokning registrerar vårt system genom vilka medel och från vilken webbplats du har gjort bokningen.

För användare av mobila enheter samlar vi också in uppgifter som identifierar deras mobila enheter, enhetsspecifika inställningar och egenskaper, apprestanda och annan systemaktivitet.

Information från andra källor

Vi kan också få information om dig från andra källor. Dessa inkluderar affärspartner, såsom affiliate-partner och andra oberoende tredje parter. Allt vi får från dem kan kombineras med informationen du förser oss med. När du använder dig av några av dessa tillhandahåller du bokningsuppgifter till våra affärspartner som i sin tur vidarebefordrar dina uppgifter till oss.

Hotellet och deras utsedda tredje parter kan dela information om dig med oss. Detta kan ske om du har supportfrågor om din väntande bokning eller om en tvist skulle uppstå i samband med din bokning.

Betalningsinformation

Om du gör en resebokning direkt med ett hotell, driven av bokningsmotorn Revato, kommer vi att hämta in betalinformation från dig, inklusive ditt kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress. Vi kommer att säkert lagra (i en certifierad PCI-DSS-miljö) och överföra denna information till leverantören av resebokningen för att slutföra transaktionen. Observera att leverantören behandlar din betalning, inte vi. Du samtycker till att gå igenom och förbinda dig till leverantörens policyer och processer innan du gör bokningen via denna sajt.

Platsinformation och annan information från enheter

Vi kan samla in information om din plats om du har gett instruktioner till din Enhet att skicka sådan information till applikationen via sekretessinställningar på den Enheten. När du använder en App på en Enhet kommer vi att inhämta och använda information om dig, inklusive platsinformation, i stort sett på liknande sätt och för liknande ändamål som när du använder denna sajt.

Du kan ändra dina sekretessinställningar i din Enhet för att stänga av funktionen att dela din platsinformation. Observera att om du stänger av delning av platsinformation så kan detta påverka vissa funktioner i vår App.


Så använder vi din information

Allmänt ändamål och rättslig grund

Vi använder information som vi samlar in om dig i följande allmänna syften:

 • För registrering och för att hantera ditt konto;
 • För att kommunicera med dig i allmänhet, inklusive för att tillhandahålla information om oss;
 • För att underlätta bokningen av hotellet;
 • För att svara på dina frågor och kommentarer;
 • För att mäta intresse för och förbättra våra produkter, tjänster och denna Webbplats;
 • För att få direkt marknadsföring eller meddela dig om våra specialerbjudanden och produkter eller tjänster som finns tillgänglig från oss eller våra partners som kan vara av intresse för dig i enlighet med dina marknadsföringspreferenser;
 • För att på annat sätt anpassa din upplevelse med oss, inklusive anpassning av de annonser som visas för dig på andra webbplatser;
 • För att begära information från dig, inklusive via enkäter;
 • För att lösa tvister eller medla vid problem;
 • För att förhindra eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter;
 • För att verkställa våra Användarvillkor; och
 • Så som i övrigt beskrivits för dig vid insamlingspunkten

För att använda dina personuppgifter så som beskrivs ovan, hänvisar vi till följande rättsliga grunder

 • Genomförande av ett kontrakt: Användandet av din information kan vara nödvändig för att genomföra kontraktet vi har tecknat med dig. Till exempel, om du använder våra tjänster för att boka online kommer vi att använda din information för att utföra vår plikt att slutföra och administrera bokningen.
 • Rättmätiga intressen: Vi kan använda din information för våra rättmätiga intressen, såsom att förse dig med det bäst lämpade innehållet av webbplatsen, mejl och nyhetsbrev, för att förbättra och erbjuda våra produkter och tjänster och innehållet på vår webbplats och för administrativa och juridiska syften, inklusive tvister mellan våra kommersiella parter samt i syfte att upptäcka bedrägeri.

Dela dina uppgifter med en tredje part

Vi kan dela din information med följande organismer:

 • Leverantörer, inklusive men inte begränsat till hotell eller andra tredje parts representanter som uppfyller din bokning På denna sajt och dess tillhörande sajter, beskrivs alla produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje parts leverantörer som sådana. Information vi delar med leverantörer för att underlätta bokningen kommer att behandlas i enlighet med gällande leverantörs sekretesspolicy, förutom betalinformation. Vi delar endast betalinformation när det krävs för resebokning som tillhandahållits genom eller på denna sajt och vi begränsar leverantörers användning av betalinformation till dessa ändamål.
 • Du måste gå igenom sekretesspolicyerna, användarvillkoren och andra policyer från reseleverantörer vars produkter och tjänster du kan köpa genom denna sajt. Observera att dessa leverantörer även kan kontakta dig vid behov för att få ytterligare information om dig eller dina reseplaner, för att underlätta din resebokning eller i andra syften förenliga med de praxisar som beskrivs i deras sekretesspolicyer och användarvillkor.
 • Tredje parts leverantörer som tillhandahåller tjänster eller funktioner åt oss, inklusive affärsanalyser, behandling av betalningar, kundtjänst, marknadsföring, PR, utskick av enkäter och förebyggande åtgärder för bedrägeri. Vi kan också auktorisera tredje parts leverantörer att inhämta information åt oss, inklusive till exempel, så som krävs för att driva funktioner på vår Webbplats eller för att erbjuda onlinereklam som är skräddarsydd efter dina intressen. Tredje parts leverantörer har tillgång till och kan inhämta information endast för vad som krävs för att utföra sina funktioner.
 • Affärspartners som vi kan erbjuda produkter eller tjänster tillsammans med. Du kan se när en tredje part är involverad i en produkt eller tjänst du har begärt då deras namn kommer att synas antingen tillsammans med vårt eller för sig. Om du väljer att gå in på dessa extra tjänsterna kan vi dela information om dig, inklusive personuppgifter, med dessa partner Observera att vi inte kontrollerar sekretesspraxisarna av dessa tredje parts affärspartner och de kan skicka direkt marknadsföring till dig.
 • Affiliated webbplatser: Om du hänvisades till denna Webbplats från en annan webbplats kan vi dela din registreringsinformation, såsom ditt namn, mejladress, med den hänvisande webbplatsen. Vi har inte satt några begränsningar på den hänvisande webbplatsen användning av dina personuppgifter och vi uppmuntrar dig att läsa igenom sekretesspolicyerna på de webbplatser som hänvisade dig till denna sajt.
 • Ditt lokalkontor: För att stödja användandet av våra tjänster kan dina uppgifter delas med dotterbolag och organismer med samband till företagsgruppen som agerar som tjänstleverantör åt oss, inklusive i samband med kundtjänstservice.

Vi kan även dela din information om vi anser, efter eget omdöme, att sådan utlämning är nödvändig.

 • för att uppfylla rättsliga och verkställbara stämningar, domstolsordrar eller andra rättsprocesser; för att fastställa eller utöva våra rättsliga rättigheter; för att försvara oss mot stämningar; eller som på annat sätt krävs av lagen. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att väcka åtal eller avsäga oss rättsliga motsättningar eller rättigheter tillgängliga för oss.
 • för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga eller misstänkt olagliga aktiviteter; för att skydda och försvara företagets och dess dotterbolag, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; och i samband med våra Användarvillkor eller andra avtal; eller
 • i samband med en företagstransaktion, såsom avyttring, sammanslagning eller försäljning av tillgångar, eller i den osannolika händelsen av konkurs.

Annat än så som fastställts ovan, kommer du att meddelas när personuppgifter om dig delas med tredje parter, och du har chansen att välja att inte låta oss dela sådan information.


Skydd av din information

Så länge behåller vi din information

Vi behåller viss information associerad till ditt konto i våra arkiv, inklusive för analytiska ändamål liksom för registerintegritet. Perioderna för vilka vi behåller din information beror på syftet för vilka vi inhämtade den och använde den.

Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som krävs för vårt affärsändamål eller av lagen. Vi kan bevara viss information under en viss tid efter att du avslutat ditt kontrakt med oss eller efter att du begärt radering av information, om detta är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga förpliktelser eller för att utöva, försvara eller fastställa lagliga rättigheter.

Hur kan du kontrollera vilken information du har gett oss

Dina rättigheter och alternativ vad gäller inhämtningen och användandet av din information:

 • Du kan välja att inte förse oss med dina personuppgifter, även om det kan vara nödvändigt för att nyttja vissa funktioner som erbjuds på sajten.
 • Du har rätt att fråga oss vilka personuppgifter vi har om dig genom att klicka här.
 • Vi välkomnar uppdateringar av dina personuppgifter så att de är relevanta för dess tänkta användande, korrekta och kompletta. Du kan granska, lägga till eller uppdatera information du har försett oss med genom att besöka din Profilsida på vår Webbplats. Den här funktionen är endast tillgänglig om du har skapat ett konto.
 • Du kan också lägga till eller uppdatera information och stänga ditt konto såsom beskrivs ovan. Om du bestämmer dig för att stänga ner ditt konto kommer vi att inaktivera det och ta bort din profilinformation.
 • Du kan radera dina uppgifter genom att klcika här.
 • Vi kommer att skicka dig ett mejl för att bekräfta din begäran. Observera att efter att du raderat din information kommer du inte att kunna logga in eller få tillgång till några av dina personuppgifter. Du kan dock när som helst öppna ett nytt konto.
 • När du registrerar dig som en medlem på denna sajt har du möjligheten att förse oss med dina preferenser gällande marknadsföring. Du får välja om du vill få marknadsföringsmeddelande via mejl från oss. Som en registrerad medlem kan du ändra detta val när som helst via Mejlinställningar på din Profilsida.
 • Vare sig det är en registrerad medlem eller inte så kommer du få chansen att avregistrera dig från reklammeddelanden i alla sådana mejl vi skickar ut.

Observera att vi kan skicka annan kommunikation, inklusive tjänstannonser och administrativa meddelande som rör ditt konto.

Så skyddar vi din information

Vi vidtar rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till och missbruk av personuppgifter.

Vi använder lämplig teknik och granskningsprocesser för att skydda dina personuppgifter som du förser oss med. Då ingen webbplats kan garantera säkerhet, har vi implementerar och upprätthåller lämpliga fysiska, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du förser oss med mot obehörig eller otillåten tillgång, störning, modifiering, användning eller utlämning och mot oavsiktlig förlust, skada, förändring eller förstörelse.

Endast auktoriserad personal ges tillgång till personuppgifter under deras arbete och endast för tillåtna affärsfunktioner. Dessutom använder vi kryptering när vi överför dina personuppgifter mellan ditt system och våra, och mellan vårt system och systemen hos de parter med vilka vi delar känslig information. Vi använder oss av brandväggar och system som upptäcker inkräktare för att hjälpa till att förhindra obehöriga personer från att få tillgång till din information.

Barninformation

Ingen under 18 år får använda dessa Tjänster. Vi hämtar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år och vi kommer att radera dem om vi upptäcker att vi hämtat in eller fått dem av annan än, eller utan uttryckligt samtycke av, barnets förälder eller vårdnadshavare.


Extern länk

Denna Webbplats kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser från länkarna på vår Webbplats kan de som driver dessa webbplatser inhämta information från dig. Denna information kan sedan användas av dem i enlighet med deras sekretesspolicyer, som kan skilja sig från denna Sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du går igenom sekretesspolicyerna på dessa webbplatser för att förstå deras tillvägagångssätt för inhämtning, användning och utlämnande av personuppgifter.


Internationella överföringar

Vi är förpliktade att informera dig om internationella överföringar. Vi är alltid noggranna med att utföra noggrann granskning av våra professionella underleverantörer, utföra lämpliga informations- och granskningskontroller och skydda dina personuppgifter. Det är trots allt vårt rykte du litar på.

Dina uppgifter kommer att lagras och behandlas av våra servrar som kan finnas i ett annat land/region än där du bor eller utanför multinationella unioner (inklusive Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Dessutom kan vissa tredje parts företag, representanter och leverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster åt oss behöva få och/eller överföra dina personuppgifter internationellt för att kunna tillhandahålla sina tjänster.

En del territorier har inga sekretesslagar som är så omfattande som de som fastställs i denna sekretesspolicy eller enligt den plats du bor på Organisationer som vi delar personuppgifter med kan finnas i länder utan samma skydd som skulle gälla under dina lokala lagar och du kan eventuellt inte söka gottgörelse i den alternativa jurisdiktionen.

Vi certifierar att all betalningsinformation ALLTID lagras i en teknisk miljö som uppfyller PCI-DSS och som granskas externt. De lämnas INTE ut till några andra parter förutom logioperatörer som du har tecknat kontrakt med.

Genom att använda våra tjänster och tillhandahålla oss dina personuppgifter samtycker du till att dina personuppgifter, om de tillhandahålls, överförs utanför din nationella eller multinationella adress, i enlighet med denna sekretesspolicy.


Ändringar i den här Sekretesspolicyn

Vi kan ändra eller modifiera denna Sekretesspolicy i framtiden. Vi kommer att anteckna datumen som revisioner senast genomfördes av denna Sekretesspolicy längst ner på sidan. Alla revisioner träder i kraft på tredje arbetsdagen efter att denna policy publicerats. Vi råder dig att kontrollera denna Sekretesspolicy för att gå igenom den mest aktuella versionen.


Så kontaktar du oss

För datagranskning eller raderingsbegäran – klicka här.

Om ditt ärende är komplicerat är vår Dataskyddsansvarige skyldig att åtgärda farhågor du kan ha såsom vår behandling, användning, utlämning eller hantering av dina personuppgifter.

Du kan kontakta vår Dataskyddsansvarige via mejl eller ordinarie post med hjälp av uppgifterna nedan.

Via mejl: legal@hotelscombined.com

Via post:

(För invånare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Dataskyddsansvarige
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 1, 7 Kelly Street
Ultimo NSW 2007 Australien

(För boenden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Sekreterare till Dataskyddsansvarige
c\o HotelsCombined Pty Ltd
3rd Floor, 24 Chiswell Street
London, EC1Y 4YX, Storbritannien

Vi strävar efter att så långt det är möjligt undersöka dina farhågor, rätta till problem som uppstått från vårt misslyckande att uppfylla våra sekretessförpliktelser och vi kommer att meddela dig om resultatet så snart som möjligt.


Juridisk information

In den här policy avser "vi", "oss" och "vår" till vilken webbplats eller applikation (inklusive mobil) som ägs och drivs av HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), ett företag inkorporerat i Australien, och som agerar antigen som representant eller huvudman eller med auktoritet av andra parter, alltefter omständigheterna.

Den här policyn uppdaterades senast den 17 maj 2018

World Hotel Booker

 

Find Your Best Spaces